ร้านมีชัยเพชรพลอย

แหวนพลอยโกเมน

พลอยโกเมน (Garnet) ถือกันว่าเป็นพลอยนำโชค

คลาดแคล้วจากอันตราย มีอายุยืนยาว

แสดง 1-11 จาก 11 รายการ