ร้านมีชัยเพชรพลอย

พลอยบุษราคัม(Yellow Sapphire)

พลอยบุษราคัม (Yellow Sapphire) เป็นอัญมณีที่อยู่ในแร่ตระกูลคอรันดัม

ที่มีสีเหลือง(เช่นเดียวกับทับทิมซึ่งเป็นแร่คอรันดัมที่มีสีแดง)และมีความแข็ง

 9 โมส์เช่นกัน พลอยบุษราคมมีตั้งแต่สีเหลืองอ่อนไปจนถึงเลืองแก่

หรือเหลืองเข้มมาก แหล่งบุษราคัมที่มีชื่อเสียงได้แก่ ไทย(จันทบุรี) ออสเตรเลีย

แอฟริกา และซีลอน

แสดง 1-12 จาก 12 รายการ